Copyright

Onder Wendy Peereboom Fotografie maak foto’s & Art waar ik trots op ben. Ik sta niet toe dat één van mijn intellectuele eigendomsrechten zonder mijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

 

Gebruik door derden

Ik verzoek daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Wendy Peereboom Fotografie, vooraf contact op te nemen via info@wendypeereboom.nl of via het contactformulier. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van mij, zal ik mij op mijn rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van mij voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan tenzij ik daarvoor uitdrukkelijk toestemming heb verleend.

 

de website


Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Wendy Peereboom Fotografie en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van mij, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Deze website gebruikt basis cookies om te zorgen dat alles goed werkt

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.